Spotkanie autorskie

Spotkanie w kawiarni Bona z prof. dr hab. Krzysztofem Uniłowskim, autorem książki “Historia, fantastyka, nowoczesność”

Czas i miejsce

Informacje o miejscu obrad, porady komunikacyjne i czas trwania konferencji

Organizatorzy i kontakt

Informacje o komitecie organizacyjnym i radzie naukowej konferencji oraz adres kontaktowy organizatorów

Program Edycji 2015

“Światy poza światem: Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze” – program