Program

SOBOTA, 20 maja 2017

 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, sala nr 539 na V piętrze

REJESTRACJA 8:30-9:00

Przez wszystkie dni konferencji przy wejściu do sali obrad.

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
9:00-9:30

prof. dr hab. Bogusław Skowronek
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Słowo wstępne

PANEL 1
9:30-11:00

dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Ikaromenippos – starożytny dialog o locie na Księżyc i do niebiańskiej siedziby bogów

dr Karolina Wierel (Uniwersytet w Białymstoku)
„Igrzyska śmierci” jako mitologia kultury popularnej. Próba analizy fenomenu trylogii literackiej i jej ekranizacji filmowej

dr Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
Harry Potter i narracje o żałobie: od przywracania pamięci do akceptacji śmierci

PRZERWA KAWOWA 11:00-11:30
PANEL 2
11:30-13:30

dr Aleksandra Mochocka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
„Walkaway” – manifest na ciężkie czasy

mgr Justyna Skrzypnik (Uniwersytet Śląski)
Pieśń lodu i ognia – rzecz o dekonstrukcji wartościujących dualizmów czy obraz rozkładu świata patriarchalnych wartości?

mgr Magdalena Świerczek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Bohater kobiecy w literaturze fantasy; dekonstrukcja tradycyjnej roli społecznej w powieściach J.R.R. Tolkiena, A. Sapkowskiego, A. Brzezińskiej, J.K. Rowling

wawelowe_logo_rgb
PRZERWA OBIADOWA 13:30-15:00

Dla prelegentów zniżka 5% za okazaniem identyfikatora

PANEL 3
15:00-16:30

mgr Anna Goworek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Umierająca, rozwiązła, szukająca miłości –  Przygody Alicji w XXI wieku

mgr Anna Szymańska (Uniwersytet Jagielloński)
Ścieżka szpilek, ścieżka igieł. Międzygatunkowe wędrówki Czerwonego Kapturka

mgr Karolina Kowalczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Śpiąca królewna czy królewna Śnieżka? Kim tak naprawdę jest Pani Bolesna w „Panu Lodowego Ogrodu”?

PRZERWA KAWOWA 16:30-17:00
PANEL 4
17:00-18:30

mgr Jarosław Dobrzycki (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
„Oni chcieli zostać wampirami”. Miasteczko Salem, a moralność i etyka

mgr Maria Janus (Uniwersytet Łódzki)
„Koralina” Neila Gaimanna w teatrze

Zofia Żółtek (Uniwersytet Warszawski)
Dwa starcia z królową Elfów w prozie Terry’ego Pratchetta

PRZERWA KAWOWA 18:30-19:00
PANEL 5
19:00-20:30

mgr Szymon Piotr Kukulak (Uniwersytet Jagielloński)
Między Lemem i Dukajem. Naukowo-techniczne aspekty wczesnej i późnej polskiej fantastyki socjologicznej na przykładzie prozy Adama Snerga-Wiśniewskiego i Marka S. Huberatha

Tomasz Ryrych (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
„Lód” Jacka Dukaja jako posthumanistyczna dystopia

mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski)
Czyj jest ten świat? Jacek Dukaj i transhumanizm

NIEDZIELA, 21 maja 2017

 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, sala nr 539 na V piętrze

PANEL 6
9:30-11:30

mgr Agata Buchholtz (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
Moda na fantastykę, czyli o ubiorze subkultur

mgr Elżbieta Pietluch (Uniwersytet Opolski)
„Ten świat, a także kilka innych światów zmieści mi sił w bocznej kieszeni plecaka”. Różne odsłony fantastyczności w tomie Litery Tomasza Różyckiego

mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Świat jako opowieść. Narracja w „Kronikach królobójcy” Patricka Rothfussa

mgr Martyna Pilarska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Fantastyka Mosiężnego Imbryka: W kręgu będących wędrowców i fetyszyzacji przedmiotów – anatomia zła i alegoryczne przesłanie filmu „The Brass Teapot” (2012)

PRZERWA KAWOWA 11:30-12:00
PANEL 7
12:00-14:00

mgr Sebastian Kazubski (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)
Pomiędzy androidem a cyborgiem – ewolucja motywu sztucznego człowieka w kinie sci-fi

mgr Joanna Łapińska (Uniwersytet SWPS w Warszawie)
Jak kochają współczesne cyborgi? Krótki przegląd erotycznych uniesień istot cyborgicznych w filmie science fiction

Maria Pawlicka (Uniwersytet Łódzki)
Fantastyka czy religia? Elementy shintō w anime

mgr Zuzanna Lewandowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Transhumanizm w kulturze audiowizualnej – fantastyka w perspektywie modernistycznej i postmodernistycznej na przykładzie Westworld – filmu Michaela Crichtona (1973) i serialu Jonathana Nolana (2016)

PRZERWA KAWOWA 14:00-14:30
WYKŁAD PLENARNY
14:30-16:00

Prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski)
Historia w literaturze fantasy. Na przykładzie pięcioksięgu Andrzeja Sapkowskiego

Wykład przedstawia funkcje aluzji historycznych w pięcioksięgu Andrzeja Sapkowskiego o przygodach wiedźmina Geralta i jego drużyny. Odniesienia historyczne dotyczą tu przede wszystkim II wojny światowej, ale także podboju części Brytanii przez plemiona germańskie w V/VI wieku czy kolonizacji Ameryki Północnej przez Europejczyków. W dodatku pojawiają się one obok czytelnych odwołań literackich do powieści historycznych Henryka Sienkiewicza, tradycji arturiańskiej czy tekstów kultury osnutych na tle wojen indiańskich. Wszystkie te aluzje podważają autonomię stworzonej przez Sapkowskiego allotopii, podkreślając – na podobieństwo romantycznej ironii kreacyjnej – zależność tego świata od autorskiej kombinatoryki. Jednocześnie sama historia zdaje się tu funkcjonować na prawach rekwizytorni motywów, wątków czy figur. Z takiego punktu widzenia literatura fantasy potwierdzałaby tezę Fredrica Jamesona o utracie poczucia historyczności przez społeczeństwa Zachodu. Wszelako wykład ma ambicję wykazać, że w wypadku Sapkowskiego owa utrata nie ma sensu wyłącznie negatywnego…

Krzysztof Uniłowski — historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; redaktor kwartalnika literackiego „FA-art” – z pismem związany od pierwszego numeru (1988); autor m.in. książek Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002), Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003), Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu (2006); laureat nagrody im. Kazimierza Wyki 2010.

Wykład będzie nagrywany i udostępniony na kanale YouTube Ośrodka Badawczego Facta Ficta.

wawelowe_logo_rgb
PRZERWA OBIADOWA 16:00-17:30

Dla prelegentów zniżka 5% za okazaniem identyfikatora

PANEL 8
17:30-19:00

Aleksandra Łozińska (Uniwersytet Jagielloński)
„Żelazna Rada” Chiny Miéville’a jako przejaw myślenia utopijnego

mgr Maria Banaś (Politechnika Śląska)
Wymiary (de)personalizacji i technologizacji w nowoczesnej utopii. Atwood – Mitchell

mgr Krzysztof M.Maj (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
Postfantastyka Johna Crowleya

 

Grafika: Dan Franke, Sandstorm

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s