Spotkanie autorskie

547874-352x500Spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Uniłowskim wokół książki Historia, fantastyka, nowoczesność. Szkice
Prowadzenie: dr Michał Kłosiński, mgr Krzysztof M. Maj

Krzysztof Uniłowski — historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; redaktor kwartalnika literackiego „FA-art” – z pismem związany od pierwszego numeru (1988); autor m.in. książek Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu (1999), Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002), Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (2003), Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu (2006); laureat nagrody im. Kazimierza Wyki 2010.

bonaKawiarnio-księgarnia Bona: Książka i Kawa
ul. Kanonicza 11, 30-001 Kraków

(podziemie, na lewo od wejścia)

 

Grafika: Jonas de Ro, Neon Manga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s